Vilka kan gå med i Nuft?

En sammanslutning av och för unga med funktionsnedsättning som vars syfte är i förenlighet med Nufts ändamål kan ansöka om att bli medlemmar i NUFT. Ansökan lämnas till styrelsen som föreslår nästkommande års- eller halvårsmöte att fatta beslut om att godkänna den ansökande sammanslutningen som medlem. 

Det finns tre former av medlemskap i Nätverket Unga För Tillgänglighet. 

Organisations medlem

En fristående ungdomsorganisation kan bli organisationsmedlem.

För att bli organisationsmedlem ska organisationen ha:

  • egen förvaltning
  • egen ekonomi
  • egen styrning
  • vara en registrerad ideell förening. 

Sektionsmedlem

Ungsomsorganisationer som inte uppfyller kraven för organisationsmedlem kan bli sektionsmedlem.

För att bli sektionsmedlem ska organisationen ha:

  • Viss egen beslutanderätt i frågor som rör intressepolitiskt arbete

Nätverksmedlem

En sammanslutning som enbart utgör ett nätverk av engagerade medlemmar inom en större organisation, och inte upfyller kraven för organisationsmedlem eller sektionsmedlem kan bli nätverksmedlem.

En ungdomssektion eller ungdomsnätverk som är ansluten till någon av organisationsmedlemmarna kan inte anslutas till NUFT.

Vill du läsa mer om Nufts organisation och beslutsorgan finner du stadgarna här.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *