Om Nuft

Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT) är en organisation som samlar organisationer och nätverk för unga med funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar. Vårt syfte är att samla och stärka de ungdomsorganisationer som företräder dessa grupper

Vill du komma i kontakt med oss kan du höra av dig till info@nuft.se.

Post riktad till nätverket kan skickas till:
Nätverket unga för tillgänglighet
C/O Unga Hörselskadade
Isafjordsgatan 30B
164 40 Kista